Acceptació d'operador aeri

Els operadors que vulguin operar en l’aeroport hauran de ser acceptats per part de  l’aeroport d’acord al següent procediment intern adjunt.

Una vegada acceptats, els operadors hauran de sol·licitar que volen operar a l’aeroport amb una antelació mínima de 48H segons publicació a l’AIP.

aeroportandorralaseu.cat/fileadmin/Docs/Aceptacion_de_compañias_ENG.pptx

aeroportandorralaseu.cat/media/2016/05/Aceptacion_de_compañias_ENG.pptx