Concurrència d'ofertes per a drets de superfície

Aeroports de Catalunya dona a conèixer les bases reguladores de la concurrència d’ofertes per a l’adjudicació de drets de superfície sobre les parcel·les de l’aeroport. En total s’adjudicaran 5 parcel·les per a la construcció de futurs hangars.

 

A continuació s’adjunten les bases i els annexos per els interessats.

 

Bases reguladores

Annex 1

Annex 2

Annex 3

Annex 4