Informació general

L’aeroport

CONTACTE

Aeroport Andorra-La Seu d’Urgell
25711 Montferrer (Lleida)
Telèfon: +34 973 355 324
Fax:      +34 973 360 934

Operacions:operacions@aeroportandorralaseu.cat

Comercial:  comercial@aeroportandorralaseu.cat

Seguretat operacional: seguretat.operacional@aeroportandorralaseu.cat

 

HORARI D’OPERACIONS

Consultar AIP

L’aeroport