Informació general

L’aeroport

CONTACTE

Aeroport Andorra-La Seu d’Urgell
25711 Montferrer (Lleida)
Telèfon: +34 973 355 324
Fax:      +34 973 058 066

Operacions:operacions@aeroportandorralaseu.cat

Comercial:  comercial@aeroportandorralaseu.cat

Seguretat operacional: seguretat.operacional@aeroportandorralaseu.cat

HORARI D’OPERACIONS

De l’últim diumenge d’octubre al 31 de gener: 8.30h – 17.00h

De febrer a l’últim dissabte de març: 8.30h – 18.30h

De l’últim diumenge de març a últim dissabte d’octubre:

– De dilluns a dijous: 8.30h – 18.30h

– Divendres, dissabtes i diumenges: 8.30h – 19.00h

– Juny, juliol i agost 8.30h -20.30h

L’aeroport