Limitacions de capacitat

Pels usuaris que no siguin comercials s’informa que en aquells casos en què el nombre de moviments previstos sigui superior a 15 ops / hora s’aplicaran mesures de regulació de sortides i / o arribades. Aquestes mesures consisteixen en

  • La no aprovació de la posada en marxa i / o rodatge d’aeronaus si les mateixes es troben a la plataforma.
  • La no autorització d’entrada a la zona de responsabilitat FIZ, per a presa en LESU