Limitacions de capacitat

Límits de capacitat de vols comercials

– 4 primers mesos: 2 ops/hora de vols comercials

– 4 següents mesos: 4 ops/hora de vols comercials

– 4 ultims mesos: 6 ops/hora

Resta de temps sense restriccions.

 

Límits de capacitat per l’estableïment de escoles ULM

– 2 primers mesos: Restriccions de 6 ops/dia els dies amb servei AFIS

– 2 següents mesos: 12 ops/dia els dies amb servei AFIS

Resta de temps sense restriccions.