Operació ULM

Els ULM hauran de disposar de ràdio que permeti de comunicacions bidireccionals. S’ha de disposar de pla de vol en cas necessari. En ús públic s’haurà de demostrar coneixements en comunicacions aeronàutiques.

Qualsevol pilot d’aviació ULM que desitgi operar a l’aeroport ha de consultar el seu AIP i els NOTAM publicats prèviament. Per a qualsevol dubte contacteu amb operacions@aeroportlaseu.cat.

En el procediment adjunt es descriu com procedir per operar a la infraestructura si es disposa d’ULM.

http://aeroportandorralaseu.cat/media/2019/03/Procedimiento-operación-ULM.pdf