Serveis per a pilots

Agència Estatal de Meteorologia: omalaseu@aemet.es, 973 35 05 82

Extinció d’incendis: OACI SEI-4 (PPR 30h)

Abastament de combustibleBP, AVGAS 100LL i JET-A1. L’horari és mitja hora després de l’obertura de l’aeroport i fins a mitja hora abans del tancament. El pagament pot ser efectiu o targeta. Per conèixer les tarifes consulteu operacions@aeroportandorralaseu.cat
o 973 35 53 24

Handling: Pyrenees Flight Center: info@pyrenees-flight-center.com

Espais de descans per a pilots

Lloguer de salescomercial@aeroportandorralaseu.cat

 

Pilots
Pilots
Pilots
Pilots