Tramitació Activitats

Les activitats en l’entorn aeroportuari s’han de coordinar amb l’aeroport per a garantir la seguretat i minimitzar els riscos. En el procediment adjunt s’estableix la metodologia a seguir per a la realització d’activitats, alienes als aterratges i enlairaments de la infraestructura, en l’entorn aeroportuari de forma segura i coordinada. El procediment engloba els següents escenaris:

– Superfícies reflectores que puguin causar enlluernaments
– Focs artificials i/o fanalets o altres llums perilloses que puguin induir a confusió o error.
– Solta de globus lliures no tripulats
– Globus captius (publicitat, passatgers, fotografia…)
– Aeromodelisme i drons
– Sondejos meteorològics
– Reserva d’espai aeri per esdeveniment públic
– Activitats colombófilas
– Focus d’atracció d’ocells (plantacions, regadius, abocadors, àrees d’aigua…)
– Activitats esportives com a vol a vela, parapent, per a motor, globus…
– Fuentes de radiació no visible o presència d’objectes (mòbils o fixos) que puguin interferir o afectar negativament el funcionament de les comunicacions aeronàutiques o els sistemes de navegació i vigilància.

S’adjunta document .kmz amb les coordenades de tots els punts de la FIZ i de les SLOs de l’aeroport. Es pot obrir l’arxiu en Google Earth

 

LESU.PRO.INF.03_ed 4_r00
FIZ Google Earth