Actualitat

Aprovació del Pla Director Urbanístic i Aeroportuari

El passat divendres 18 de desembre es va aprovar el Pla Director Urbanístic Aeroportuari a la Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya (CPTUC). L’any 2009 es va aprovar del Pla especial per a la delimitació de sòl de l’àmbit de l’aeroport, que va ser anul·lat el 2011 pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). El Departament de TES va decidir llavors impulsar la tramitació d’un Pla Director Urbanístic Aeroportuari, amb l’objectiu de regularitzar urbanísticament les instal·lacions ja existents. L’objecte és l’ordenació urbanística i aeroportuària per adequar l’aeroport a la categoria comercial sense ampliar la pista, que té una llargària de 1.387 metres, per arribar a un escenari màxim operacional de 15.000 operacions de vol amb avions de 29 metres d’envergadura. A nivell urbanístic, el PDUA ordena els usos i edificacions al voltant de la plataforma operacional incloent nous hangars i les edificacions per a activitats complementaries, tot mantenint i millorant els accessos existents de de la carretera N-260 i la carretera local a Aravell.