Aviació

Aviació comercial

VOLS A MADRID I PALMA DE MALLORCA DIVENDRES I DIUMENGES

(consulteu www.airnostrum.es pels horaris i preus)

Informació passatgers:

Aviació corporativa

Limitacions de capacitat en ús públic

Pels usuaris que no siguin comercials s’informa que en aquells casos en què el nombre de moviments previstos sigui superior a 10 operacions/hora s’aplicaran mesures de regulació de sortides i / o arribades. Aquestes mesures consisteixen en:

  • La no aprovació de la posada en marxa i / o rodatge d’aeronaus si les mateixes es troben a la plataforma.
  • La no autorització d’entrada a la zona de responsabilitat FIZ, per a l’aterratge a l’aeroport LESU.

Operació ULM i segregació en ús públic

Els ULM hauran de disposar de ràdio que permeti de comunicacions bidireccionals. Obligatori FPL.

Qualsevol pilot d’aviació ULM que desitgi operar a l’aeroport ha de consultar l’AIP i els NOTAM publicats prèviament. Per a qualsevol dubte contacteu amb: