Aviació corporativa

Servei de FBO

Altres handlings

Limitacions de capacitat en ús públic

Pels usuaris que no siguin comercials s’informa que en aquells casos en què el nombre de moviments previstos sigui superior a 10 operacions/hora s’aplicaran mesures de regulació de sortides i / o arribades. Aquestes mesures consisteixen en:

  • La no aprovació de la posada en marxa i / o rodatge d’aeronaus si les mateixes es troben a la plataforma.
  • La no autorització d’entrada a la zona de responsabilitat FIZ, per a l’aterratge a l’aeroport LESU.

Operació ULM i segregació en ús públic

Els ULM hauran de disposar de ràdio que permeti de comunicacions bidireccionals. Obligatori FPL.

Qualsevol pilot d’aviació ULM que desitgi operar a l’aeroport ha de consultar l’AIP i els NOTAM publicats prèviament. Per a qualsevol dubte contacteu amb: