Actualitat

L’aeroport d’Andorra-La Seu d’Urgell, primer aeroport de l’Estat espanyol amb una maniobra de vol instrumental basada exclusivament en GPS

Des del dia 23 d’abril, l’aeroport d’Andorra-La Seu d’Urgell és el primer aeroport de l’Estat espanyol amb una maniobra publicada a l’AIP (Aeronautical Information Publications) de vol instrumental basada exclusivament en GPS. Aquest sistema de vol instrumental, que facilita l’aterrament d’avions a l’aeroport en condicions meteorològiques desfavorables, s’ha treballat en col·laboració amb el professor de la Universitat Politècnica de Madrid, Luís Perez, juntament amb ENAIRE i amb l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA). D’aquesta manera, la infraestructura passa de ser un aeroport d’aproximació visual a ser un aeroport d’aproximació instrumental. Aquest procés que ara es culmina el va engegar la Generalitat de Catalunya juntament amb el Govern d’Andorra l’any 2017.

Abans, la Comissió Interministerial de Defensa i Foment (CIDEFO) va aprovar al desembre dues parts del procés que avui veuen la llum. D’una banda, la reestructuració de l’espai Aeri per part d’ENAIRE per facilitar l’accés a l’aeroport i el disseny d’arribades fins al moment en què comença el procediment d’aproximació a la pista. De l’altra, els procediments d’aproximació i enlairament instrumentals basats en GNSS (Global Navigation Satellite System).

A continuació, s’ha hagut de tramitar la documentació necessària per a la formació del personal de torre AFIS així com del personal d’ENAIRE involucrat. També s’ha hagut de tramitar, per part del gestor de l’aeroport, la documentació referent al canvi de verificat d’infraestructura per tal d’incloure les maniobres en el manual d’operacions.

La inversió de la Generalitat de Catalunya per aconseguir aquest nou procediment ha estat de 300.000€, que inclou les actuacions de modificació de les radioajudes de l’aeroport (PAPIS), els vols de proves i calibració, els estudis de viabilitat (com els de la Universitat Politènica de Madrid), la redacció dels nous manuals de l’aeroport i altra documentació tècnica requerida i, per últim, la formació del personal involucrat en l’operació d’aquesta nova maniobra.

El fet de poder aproximar-se a l’aeroport amb un sistema d’ajudes instrumentals farà possible que més aeronaus, tant aerotaxis com xàrters, tinguin unes millors condicions operatives i, per tant, puguin augmentar les operacions comercials. Aquesta maniobra podrà ser utilitzada per les aeronaus un cop es puguin realitzar determinades actuacions presencials que l’estat d’alarma pel COVID-19 ha deixat pendents. En concret, unes formacions presencials per part dels controladors aeris i darreres verificacions per part d’AESA. Com a servei essencial, actualment l’aeroport segueix estant disponible i acollint vols d’emergència, vols medicalitzats i treballs aeris, entre d’altres operacions.